Jak odhlučnit dveře?

Často se nás ptáte, jak zlepšit vzduchovou neprůzvučnost dveří. Takovou službu v nabídce nemáme, ale rádi Vám posloužíme teoretickým základem.

 

 

Nejslabší místo je zdrojem hluku

Pokud zvuk dopadne na příčku, ve které je otvor, nebo jen malá štěrbina, bude se toto místo na druhé straně jevit jako samostatný zdroj hluku o téměř stejné hlasitosti, jako by tam ta příčka nebyla. 

Dále platí, že nejslabší místo složené konstrukce určuje celkovou neprůzvučnost. Z hlediska příčky tím nejslabším místem mohou být dveře, ale také další prvky, jako například el. zásuvky, průchody topení a vzduchotechniky a mnohé další.

A samotné dveře jsou také složenou konstrukcí, která má celou řadu potenciálně slabých míst. Odhalit to nejslabší se může zdát obtížné, ovšem v praxi nám nejde o čísla, ale o vyřešení problému. Pojďme se podívat na několik podezřelých.

(malá rada: pokud nějaké místo má výrazně horší zvukově-izolační vlastnosti, poznáte to i pouhým uchem. Řešení problému bude najednou velmi snadné)

Práh

Nejčastější chybou bývá netěsnost či dokonce úplná absence prahu. Pokud je mezi dveřmi a prahem byť malinkatá mezera, hluk má zde zelenou. Samozřejmě v dnešní době je celá řada situací, kde práh z různých důvodů nemůže být. V takovém případě by měly být dveře opatřeny padacím prahem (lidově zvaným padací lišta). 

 

Těsnění

Dalším slabým místem je kontakt dveřního křídla se zárubní. Po celém obvodu by mělo být instalováno adekvátní těsnění, a to včetně prahu. Dalšího zlepšení lze pak dosáhnout dvoustupňovým těsněním, pokud to konstrukce dveří umožňuje. Těsnění by ideálně nemělo být přerušeno. V žádném případě by pak mezi kusy těsnění neměla být mezera.

 

Klíčová dírka, kování

Kování je potenciálně slabým místem vždy. Jsou-li dveře opatřeny dozickým zámkem (tedy klíčovou dírkou je vidět na druhou stranu), je to pro hluk opět otevřený průchod. Lepší je tedy zámek typu FAB. Případně, pokud zámek není potřeba, pak by dveře neměly mít ani otvor pro klíč.

 

Samotné dveře

Pokud jsou práh, těsnění i kování v pořádku, ale přesto požadujeme vyšší neprůzvučnost, pak je vhodné zamyslet se nad samotnou konstrukcí dveří zvážit případnou výměnu za jiný typ. Existuje několik běžných typů, které se liší mimo jiné právě schopností izolovat zvuk:

  • Voština - levné a lehké řešení, horší izolace zvuku
  • DTD - odlehčená (děrovaná) dřevotříska - vyšší hmotnost i izolace zvuku
  • Různé typy plných dřevovláknitých, dřevotřískových či masivních desek
  • Speciální sendvičové konstrukce s pohltivou výplní
  • Speciální sendvičové konstrukce s pohltivou výplní doplněné o plech

Přesnější informace o konkrétních modelech by Vám měl pak podat prodejce dveří. Doporučujme si pak ohlídat samotnou instalaci, aby během usazování nevznikla nějaká netěsnost, která by drahé nové dveře degradovala na nižší úroveň.

 

Zárubně

U zárubní, které zakrývají stěnu v šířce několika centimetrů, se také může vyskytnout jistá nedokonalost - řemeslníci připraví otvor jen velmi nahrubo, aby se do něj zárubeň vešla. Mezeru mezi zdivem a samotnou zárubní často vyplní jen montážní pěnou a někdy dokonce ani ne příliš pečlivě. Pokud zde pak osadíte dobré, protihlukové dveře, s velkou pravděpodobností bude mít celek mnohem horší zvukově-izolační vlastnosti právě kvůli nepořádně osazené zárubni.

 

... a na závěr - extrém

Je-li požadována opravdu vysoká hodnota neprůzvučnosti, pak lze uvažovat o soustavě dvou dveří o vysoké neprůzvučnosti s meziprostorem vybaveným účinným absorbérem zvuku.

 

Zpět do obchodu